Student loan

विद्यार्थ्याने या स्कीमचा फायदा घेण्यासाठी नोंदणी करण्यासाठी www.msobcdc.org  या कंपनी पोर्टल या पोर्टल द्वारे नोंदणी करावी

बँकेने अर्जदाराला दिलेली सर्व कर्जाची रक्कम वितरित केल्यानंतर कर्जदार.  व्याज परतफेड योजनेसाठी पात्र असेल राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय अभ्यासासाठी प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक शुल्क पुस्तकाची खरेदी साहित्य आणि अर्जदाराची निवास व्यवस्था आणि जेवणाचा खर्च समाविष्ट केला आहे परदेशात शिकण्यासाठी स्वीकारलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी फक्त शिकवणी फी पुस्तके आणि उपकरणे खरेदी केली जातील अर्जदाराचा सिबिल क्रेडिट स्कोर चांगला असावा किंवा त्याने यादी कोणतेही कर्ज घेतलेले नसावे

महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ मर्यादित (msobcfdc.org)

× How can I help you?