pm awas yojna

आवास योजना महाराष्ट्र शासन नवीन शासन निर्णय

मित्रांनो महाराष्ट्रातील राज्यातील बेगर व स्वतःचे पक्के करणे असणाऱ्या कुटुंबांना मिळवून देण्याकरता अनुदान देणारी महत्त्वाची योजना म्हणजे घरकुल योजना होय. आपल्या महाराष्ट्र राज्यामध्ये अनेक प्रकारच्या घरकुल योजना राबविण्यात येत आहेत. त्यापैकी सर्वच प्रकारात प्रवर्गातील कुटुंबा करताना बनत येणारी महत्त्वाची योजना प्रधानमंत्री आवास योजना आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेबरोबरच. राज्यात रमाई आवास घरकुल योजना तसेच बांधकाम कामगारांकरता घरकुल योजना 2023 अशा प्रकारच्या अनेक योजना या विशिष्ट समाजाकरता सुद्धा राबविण्यात येत आहेत. या योजनेअंतर्गतच 2023 साठी घरकुल यादी ची लिस्ट जाहीर करण्यात आलेली आहे.

× How can I help you?