NABARD BHARTI 2022

मित्रानो या पदांवर नियुक्ती झालेल्या उमेदवारांचे वेतन कमीत कमी १३ हजार आणि जास्तीत जास्त ३५ हजार रुपये असणार आहे

या पदांसाठी अर्ज करणाऱ्या साठी खुल्या वर्गातील उमेदवारांना १०० रुपये आणि इतर उमेदवारांना ५० रुपये फीस भरावी लागणार आहे

महत्वाची कागदपत्रे

आधारकार्ड

पॅनकार्ड

उमेदवाराचे जातीचे प्रमाणपत्र

डिग्री चे प्रमाणपत्र

रहिवाशी प्रमाणपत्र

नॉन क्रिमिनल प्रमाणपत्र

× How can I help you?