कोथिंबीरीचे सुधारित वान

कोथिंबीरीचे सुधारित वान खालील प्रकारे आहेत

कोईमतूर एक

कोयमतुर दोन

लांबसीएस दोन

लांब cs4

जळगाव धना

वाई धना

या जातींची आपण कोथिंबीर पेरणीसाठी निवड करावी

× How can I help you?